В дигиталната ера за бизнеса е от изключително значение да открие софтуерен продукт, който е подходящ гръбнак на всички информационни потребности – сега и в бъдеще. Една ERP система е необходимо да обхваща добре управлението на ресурсите и да бъде изградена като платформа, върху която да се надгражда постепенно цялата информационна схема. За да постигне това ERP.BG разчита на изграждането и поддържането на екосистема от партньори, с които заедно помага за развитието на бизнеса на своите клиенти.

ERP.BG е една от първите компании, която започна да работи в тази насока при разработването на своя продукт още преди години. С всяка своя нова версия ERP платформа EnterpriseOne® се превръща в пълноценна платформа и екосистема. В резултат на това компаниите получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау. Освен всеобхватното и качествено обслужване, съобразено със специфичните бизнес потребности, което предлага на клиентите, ERP.BG продължава да развива и своята мрежа от партньори, давайки възможност както на утвърдени внедрителски компании да разширят бизнеса си, така и на участници от други сегменти като консултантски и счетоводни фирми, разработчици на приложения и други, да се включат в бързоразвиващия се сегмент на бизнес софтуера.