EnterpriseOne e съвременно ERP решение, което покрива всички изисквания и нужди, свързани с интегрираното и всеобхватно планиране, управление, контрол и анализ във всички производствени и бизнес процеси в една компания. Системата представлява едно цялостно бизнес решение, което не се нуждае от скъпи и сложни интеграции с други платформи.

ERP.BG е първият разработчик в България, който създаде интерфейс за разработка на външни приложения (т.нар. API – Application Programming Interface) към своята ERP система. В резултат на това успяхме да изградим пълноценна екосистема от партньори, които позволяват компаниите да получават едно уникално решение, създадено с повече мисъл за техния бизнес, техните конкурентни предимства и ноу-хау.

Нашата ERP платформа EnterpriseOne първа премина и през всеки от основните етапи, предшествали превръщането на бизнес софтуерните решения в цялостни екосистеми – интеграцията на ERP с офисните комуникации, мобилния достъп до ERP решенията, както и тяхната миграция към „облачна“ инфраструктура.

В нашата компания вярваме, че в съвременната икономика ефективното използване на ERP софтуер е изключително важно за устойчивия растеж и развитие на всеки бизнес. Мисията ни е да доведем предимствата на ERP системите до всички малки или големи български фирми, без значение от сектора на икономиката, в който са избрали да се развиват.

Ние предоставяме на нашите клиенти софтуер, с който те извършват и управляват своя бизнес. Неговата надеждност и стабилност е от ключово значение и това е една от причините ние да преминем към предлагане само на софтуер под наем (SaaS). При този модел ние ползваме професионален дейтацентър и нямаме притеснения, свързани с това дали клиентите обслужват добре собствените си сървъри. Предоставяната от нас услуга е гарантирана и от клиентите се изисква само постоянен достъп до интернет.

Друг основен принцип, който следваме, е фокусиране върху успеха на нашите клиенти и ние измерваме нашите успехи с техните. Доставяме най-съвременните бизнес модели и технологии за управление на бизнеса, които ежедневно да им помагат да са по-конкурентоспособни и успешни.