fbpx

Женя Стефанова е консултант с дългогодишен опит във внедряването на CRM, ERP и BI решения. Участвала е в проекти на търговски и производствени предприятия в България и големи международни финансови институции и транспортни фирми.

Завършила е Факултет за Германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт в Технически университет – София с магистърски степени по специалнстите Общо машиностроене и Индустриален мениджмънт.