fbpx

Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ) е най-голямата, най-представителна и влиятелна браншова организация в сферата на информационните и комуникационни технологии в България.

Създадена през 1995 г. към момента в нея пряко членуват 99 фирми. Асоциацията обхваща фирми от всички сектори на информационните и комуникационните технологии – хардуер, софтуер, системна интеграция, мрежи, телекомуникации, доставчици на Интернет услуги и др. Една голяма част от тях предлагат собствени решения, продукти и услуги и успешно работят на чуждестранните пазари. В асоциацията членуват и представителствата на повечето водещи световни производители в България.

Фирмите, членуващи в БАИТ, по данни от преди икономическата криза, формират над 69% от пазара на информационни технологии в България. Преобладаващата част от значимите проекти в сферата на ИКТ, възлагани с обществени поръчки, се печелят от фирми-членове на БАИТ, като по обем на приходите тяхното участие е над 80%.

Мисията на БАИТ е да защитава общите интереси на своите членове, като активно работи за изграждането на информационното общество в държавата, за развитието на българската ИКТ индустрия и на ИКТ пазара като цяло.
БАИТ подпомага своите членове за тяхното участие в различните програми за развитие на Европейския съюз и по-успешно приспособяване към неговите пазарни условия.
За постигане на тези си цели БАИТ работи с органите на държавното управление и преди всичко с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщения и с комисиите на Парламента, като ги подпомага с експертно мнение при формирането на държавната политика в областта на информационните и комуникационни технологии, при планирането и изпълнението на големите инфраструктурни проекти в сектора на ИКТ.
Асоциацията провежда последователна политика за създаване на нормална пазарна среда в България в областта на информационните технологии, на прозрачност и равнопоставеност между фирмите на пазара и се противопоставя на всякакви опити за корупционни практики.

За постигане на своите цели БАИТ си сътрудничи и с други неправителствени браншови и работодателски организации в страната, които споделят идеите и целите на асоциацията.

БАИТ се стреми да развива активни контакти със сродни организации от региона и ЕС. Единствен член е от страна на България в Европейската асоциация за информационни технологии – DIGITAL EUROPE (бивша EICTA). Асоциацията е била партньор в проекта на Европейския съюз по програма за насърчаване на бизнеса (BSP), участвала е в проекта „Инициатива информационно общество за Югоизточна Европа” (ISIS) и други.

БАИТ е организатор на БАИТ ЕКСПО – най-голямото и единствено специализирано изложение по информационни и комуникационни технологии в България, което има над 12-годишна история.
БАИТ е учредител и на престижната годишна награда за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии, която се връчва тържествено при откриване на изложението.

Още информация можете да откриете на адрес http://www.bait.bg/